LA SANTÉ ZDRAVSTVENI CENTAR

Sa posebnom pažnjom izdizajniran ambijent
na Dedinju u blizini Belog dvora.