Bioplazma ne-linearni analizator i kvantni rezonantni magnetni analizator

Integrativna medicina

BIOREZONANTNI PREGLED

Želite da procenite stanje svog organizma, bez skupih analiza, vađenja krvi i čekanja rezultata koje ne umete samostalno da rastumačite?

Biorezonantni ne-linearni analizator je najsavremeniji homeostazni analizator na svetu. NLS metoda omogućava procenu stanja organa zahvaljujući rezonantnom pojačanju zračenja signala organa koji se ispituje korišćenjem neinvazivnog senzora okidača. Šta ovo za Vas znači? Možete potpuno bezbolno, bez vađenja krvi i neinvazivnih procedura dobiti opštu analizu svih organa Vašeg organizma i savete stručnih sertifikovanih lica koji obavljaju pregled.IncSvaki organ i svaka ćelija imaju svoje karakteristične oscilacije koje se čuvaju u računarskoj memoriji i mogu se prikazati na ekranu u obliku grafikona, što predstavlja uslove razmene informacija između organa (tkiva) i okoline. Svaki patološki proces takođe ima svoj karakteristični grafikon sačuvan u računarskoj memoriji sa svim progresivnim fazama gde se prikazuje uzrast, pol i druge varijacija koje se uzimaju u obzir. Čitav svet pa time i ljudska rasa izložena je raznovrsnim informacionim signalima, a tehnika kojima se ta informacije analiziraju su osnovni prioritet razvoja nauke i društva u godinama koje dolaze. Brojne studije i izučavanja na polju energo-informatike dovele su do razvoja medicinskih analizatora čija upotreba u dijagnostičke svrhe predstavlja standard u svetu.T

NLS dijagnostika i upotreba Biorezonantnog ne-linearnog analizatora omogućavaju evaluaciju stanja bioenergije svakog pojedinog organa, rezultati su prikazani putem slika sa jasnom topografijom proučavane oblasti kao i grafičkim prikazom koji omogućava analizu štete koja je nastala na telu ali dodatno omogućavajući još tačnije rezultate i procenu stanja organizma. Istraživanje se obavlja pojedinačnim zračenjem određene rezonance organa, a zatim se vrši analiza dobijenih dokaza uz pomoć beskontatnih triger senzora koji su nova stepenica u razvoju mašina za nelinearnu analizu.

Bioplasma NSL ima dve vrste ovih senzora, digitalni triger senzor koga direktno stimuliše mikroproces uređaj uz pomoć kompjuterskog softvera i analogni tranzitor na uređaju koji povećava stepen izvesnosti istraživanja.

Najkompletnija dijagnostika celokupnog organizma uz najveći komfor Vam je sada dostupna.

Potpuno neinvazivnim putem, bez vađanja krvi, dobijate kompletnu analizu stanja organa celokupnog organizma, preporuke i savete doktora medicine.

Bioplasma NSL ima dve vrste senzora, digitalni trigersenzor koga direktno stimuliše mikroproces uređaj uz pomoć kompjuterskog softvera i analogni tranzitor na uređaju koji povećava stepen izvesnosti istraživanja.

Rezultati su prikazani putem slika sa jasnom topografijom proučavane oblasti kao i grafičkim prikazom koji omogućava analizu štete koja je nastala na telu. Sve rezultate, savete i preporuke dobijate ODMAH.

Oprema za biorezonantni pregled koji na osnovu promene frekvencije ćelija i upoređivanjem sa referentnim vrednostima daje detaljnu analizu stanja organizma

Potpuno neinvazivnim putem bez vađanja krvi, dobijate kompletnu analizu stanja organa celokupnog organizma, preporuke i savete doktora medicine koji će osim same analize biti i u potpunosti upoznati sa Vašom porodičnom istorijom bolesti i anamnezom.

Osim toga u pregled je uključen i kvantni analizator koji na osnovu promene frekvencije ćelija i upoređivanjem sa referentnim vrednostima daje detaljnu analizu stanja Vašeg organizma.

Pre pregleda je neophodno da ne unosite hranu 3 sata, zatim da obavestite svog lekara ako uzimate terapiju ili suplemente, i da izdvojite oko sat vremena za detaljanu dijagnostiku.

LA SANTE ZDRAVSTVENI CENTAR

Za sva pitanja ili nedoumice stojimo Vam na raspolaganju, Vaš La Santé zdravstveni centar.