fbpx

Bioplazma ne-linearni analizator i kvantni rezonantni magnetni analizator

Integrativna medicina

BIOREZONANTNI PREGLED

Procena celokupnog stanja organizma, bez skupih analiza, vađenja krvi i čekanja rezultata

Koja su glavne prednosti biorezonantnog pregleda?

Biorezonatno skeniranje podrazumeva da dobijate kompletan pregled vašeg tela uz NSL analizator i razgovor sa doktorom medicine.

Glavna prednost biorezonantnog pregleda jeste u tome što dobijate kompletan prikaz stanja vašeg organizma bez bola, vadjenja krvi i komplikovane dijagnostike, takodje ovim putem možete videti i potencijal za razvoj oboljenja koja možda sada nemate, a možemo utvrditi i prisustvo bakterija, virusa, parazita i ostalih narušivača zdravlja.

Najkompletnija dijagnostika celokupnog organizma uz najveći komfor Vam je sada dostupna.

Potpuno neinvazivnim putem, bez vađanja krvi, dobijate kompletnu analizu stanja organa celokupnog organizma, preporuke i savete doktora medicine.

Bioplasma NSL ima dve vrste senzora, digitalni trigersenzor koga direktno stimuliše mikroproces uređaj uz pomoć kompjuterskog softvera i analogni tranzitor na uređaju koji povećava stepen izvesnosti istraživanja.

Rezultati su prikazani putem slika sa jasnom topografijom proučavane oblasti kao i grafičkim prikazom koji omogućava analizu štete koja je nastala na telu. Sve rezultate, savete i preporuke dobijate ODMAH.

Koje se sve bolesti se mogu dijagnostikovati biorezonantnim pregledom?

Biorezonantni pregled obuhvata snimanje kompletnog organizma biorezonantnim skenerom, svi organi I sistemi organa. Pregleda se celo telo – glava i vrat, štitasta žlezda, dojke, srce, pluća, jetra, pankreas, slezina, gastointestinalni trakt uključujući i želudac, tanko i debelo crevo bez invazivnih dijagnostičkih procedura kao što su gastroskopija i kolonoskopija, zatim se pregledom obuhvata i urogenitalni trakt, kompletna cirkulacija, kompletna inervacija kao i koštano-zglobni sistem. Registruje prisustvo virusa, bakterija i parazita. Nakon pregleda stiče se uvid u kompletno zdravstveno stanje pacijenta.

Pregled nije primenjiv za :

• Osobe sa metalima u telu

• Trudnice

• Osobe mlađe od 12 godina

Kako izgleda biorezonantni pregled?

Biorezonantni pregled je idealan za osobe koje žele da izbegnu komplikovanu dijagnostiku, ne vole zatvorene prostore, imaju nelagodnost u procesu vadjenja krvi, ne mogu da analiziraju izveštaje lekara i žele da utvrde svoje zdravstveno stanje komfornom i detaljnom dijagnostikom.

PRIPREMA ZA BIOREZONANTNI PREGLED

Pre samo biorezonantnog pregleda, neophodno je da dva sata ne konzumirate hranu i ne pijete kafu.

DOLAZAK NA BIOREZONANTNI PREGLED

Potom dolazite na pregled, gde nakon razgovora sa doktorom , uzimate sondu i vrši se analiza kvantnim magnetnim analizatorom koji nam dalje širu sliku o stanju Vašeg organizma.

U TOKU BIOREZONANTNOG PREGLEDA

Potom, stavljate frekventne slušalice na glavu, vrši se ispitivanje svakog pojedinog organa vašeg tela u organizmu, obraća se pažnja na sve potencijalne narušivače vašeg zdravlja i beleže se signali iz celokupnog organizma.

KRAJ BIOREZONANTNOG PREGLEDA

Nakon toga, izradjuje se homeopatksi preparat u skladu sa preporukama i pušta se meta terapija kako bi se pomerene frekvence vratile na pravu vrednost.

Oprema za biorezonantni pregled koji na osnovu promene frekvencije ćelija i upoređivanjem sa referentnim vrednostima daje detaljnu analizu stanja organizma

Kako izgleda biorezonantna dijagnostika i ko sve može da se pregleda ?

Nakon pregleda dobićete kompletan izveštaj gde ćete napismeno imati sve ono što ste komunicirali sa doktorom, kao i preporuku o metaterapijama koje biste trebalo da primenite.

Pregled je idealan za sve koji žele da brinu o svome zdravlju, koji imaju nedefinisane simptome i nisu sigurni kog specijalisti bi trebalo da posete kao i za one koji se već dugo osećaju umorno i malaksalo bez jasnig uzroka.

Koja je cena biorezonantnog pregleda?

Kada uzmemo u obzir da je ovo vrsta pregleda koja zamenjuje višestruku dojagnostiku koja bi Vas puno koštala, da celokupni izveštaj analizurate sa doktorom medicine, da su metaterapija, izrada homeopatskog leka i pregled pomoću dva analizatora uključeni u istu cenu, moramo reći da je ovo najbolji način da uštedite novac u brizi o Vašem zdravlju. Regularna cena pregleda je 6000 dinara.


POPUST NA BIOREZONANTNI PREGLED SAMO U AVGUSTU

Samo u mesecu avgustu ove godine celokupni pregled je na akciji i košta 4000 dinara.


Kontakt

Za sva pitanja, nedoumice i dodatne informacije nas možete pozvati:

Zakažite pregled


Šta je biorezonantni ne-linearni analizator i zašto je to Vama bitno?

Biorezonantni ne-linearni analizator je najsavremeniji homeostazni analizator na svetu. NLS metoda omogućava procenu stanja organa zahvaljujući rezonantnom pojačanju zračenja signala organa koji se ispituje korišćenjem neinvazivnog senzora okidača. Šta ovo za Vas znači? Možete potpuno bezbolno, bez vađenja krvi i neinvazivnih procedura dobiti opštu analizu svih organa Vašeg organizma i savete stručnih sertifikovanih lica koji obavljaju pregled.Inc

Svaki organ i svaka ćelija imaju svoje karakteristične oscilacije koje se čuvaju u računarskoj memoriji i mogu se prikazati na ekranu u obliku grafikona, što predstavlja uslove razmene informacija između organa (tkiva) i okoline. Svaki patološki proces takođe ima svoj karakteristični grafikon sačuvan u računarskoj memoriji sa svim progresivnim fazama gde se prikazuje uzrast, pol i druge varijacija koje se uzimaju u obzir. Čitav svet pa time i ljudska rasa izložena je raznovrsnim informacionim signalima, a tehnika kojima se ta informacije analiziraju su osnovni prioritet razvoja nauke i društva u godinama koje dolaze. Brojne studije i izučavanja na polju energo-informatike dovele su do razvoja medicinskih analizatora čija upotreba u dijagnostičke svrhe predstavlja standard u svetu.

NLS dijagnostika i upotreba Biorezonantnog ne-linearnog analizatora omogućavaju evaluaciju stanja bioenergije svakog pojedinog organa, rezultati su prikazani putem slika sa jasnom topografijom proučavane oblasti kao i grafičkim prikazom koji omogućava analizu štete koja je nastala na telu ali dodatno omogućavajući još tačnije rezultate i procenu stanja organizma. Istraživanje se obavlja pojedinačnim zračenjem određene rezonance organa, a zatim se vrši analiza dobijenih dokaza uz pomoć beskontatnih triger senzora koji su nova stepenica u razvoju mašina za nelinearnu analizu.

Bioplasma NSL ima dve vrste ovih senzora, digitalni triger senzor koga direktno stimuliše mikroproces uređaj uz pomoć kompjuterskog softvera i analogni tranzitor na uređaju koji povećava stepen izvesnosti istraživanja.

LA SANTE ZDRAVSTVENI CENTAR

Za sva pitanja ili nedoumice stojimo Vam na raspolaganju, Vaš La Santé zdravstveni centar.