fbpx

LA SANTE ZDRAVSTVENI CENTAR

CENOVNIK

Dijagnostika i pregledi

PREGLED LEKARA OPŠTE PRAKSE U ORDINACIJI

KONTROLNI PREGLED LEKARA OPŠTE PRAKSE U ORDINACIJI

PREGLED SPECIJALISTE U ORDINACIJI

KONTROLNI PREGLED SPECIJALISTE U ORDINACIJI

3,000

2,000

4,000

3,000

Kvantna medicina

PREGLED BIOREZONANCOM SA TUMAČENJEM

PREGLED BIOPLAZMOM SA TUMAČENJME + GRATIS PRVA TERAPIJA

TERAPIJA BIOPLAZMOM JEDAN TRETMAN

6,000

6,000

2,000

Pregledi i dijagnostika – ultrazvuk

ULTRAZVUK GINEKOLOŠKI SA DOPPLEROM

4,200

Pregledi i dijagnostika – doppler

KVANTNA MEDICINA

2,000

Pregledi i dijagnostika – ostalo

KVANTNA MEDICINA

3,000

Estetka-kozmetska dermatologija

KVANTNA MEDICINA

3,000

Terapija

KVANTNA MEDICINA

3,000

Radio terapija

KVANTNA MEDICINA

3,000

Kurs prve pomoći

KVANTNA MEDICINA

3,000

Vakcinacije

KVANTNA MEDICINA

3,000

Analize laboratorija

KVANTNA MEDICINA

3,000

Kompletan cenovnik privatne ordinacije La Sante

Pregledi i dijagnostika cenovnik

Pregledi i dijagnostika-ultrazvuk

Pregledi i dijagnostika-dopler

Pregledi i dijagnostika-ostalo

Estetska-kozmetska dermatologija

Radioterapija

Prva pomoć

Vakcinacije

Analize laboratorija